Forside  | Om Bente Klercke Kriterier for støtte | Nyheder og publikationer | Bestyrelsen

 
 

Kriterier for tildeling af støtte/tilskud til bøger m.v. om lokalhistorie og slægtshistorie

Bente Klercke Fonden er stiftet 9. juni 2006. Kapitalen er på 1,5 mio. kr., og der vil være 40.-45.000 kr. til uddeling pr. år. 

Lokalhistorikere og slægtshistorikere fra hele landet kan søge om støtte til udgivelse af lokalhistorisk og slægtshistorisk litteratur, idet dog jyske emner har forrang. Fonden yder støtte til selvstændige, trykfærdige bøger, ikke tidsskrifter og kun til årbøger, hvis en enkelt årgang behandler et særligt tema eller lignende. Der kan undtagelsesvis gives støtte til andet end bøger, eksempelvis lydgengivelser og film.

Der ydes almindeligvis støtte på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr. Ansøgningsfristerne er 1. marts og 1. september, og der skal søges på særlige skemaer. Med skemaerne skal følge en kopi af manuskript samt to tryktilbud. 

Bente Klercke Fonden ønsker at støtte læseværdige bøger med et seriøst indhold i relation til lokalhistorie og slægtshistorie. Bøgerne skal henvende sig til en bredere kreds af interesserede. Sædvanligvis tildeles støtte til trykningen af publikationen ud fra en økonomisk beregning, der tager højde for et forventeligt salg af publikationen til en rimelig pris. Publikationer, der uddeles gratis, støttes ikke. Se hvad Fonden har givet støtte til under "Nyheder og publikationer"

Betingelserne for en bevilling er i øvrigt, at der sendes fire eksemplarer af publikationen til fondsbestyrelsen, og at Fonden anføres i publikationens kolofon. Bevillingen henstår i to år.

Ansøgning skal foretages på skema, der kan udprintes til brug her (hent skema i pdf).
Ansøgningsfrister: 1.marts og 1.september.