Forside  | Om Bente Klercke Kriterier for støtte | Nyheder og publikationer | Bestyrelsen

 
 

Nyheder og publikationer, som Klercke Fonden har ydet støtte til:

Nyheder om støttetildeling m.m. vil løbende blive publiceret på denne side

Efterår 2022 (12.10.2022)
På sit bestyrelsesmøde 2. oktober 2022 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Ørnhøj Lokalarkiv: Ørnhøj  By og Land 1.+2. bind
Margit Baad Pedersen: Købmand i Kalundborg
Ditte Kolbæk: Mod og mandshjerte

Forår 2022
(30. marts 2022)
Bestyrelsen har efter sidste bestyrelsesmøde vedtaget at give støtte til Voldum før og nu, mens forfatteren til "Bent Gilberg - et liv med møbler" har besluttet ikke at udgive bogen
På sit bestyrelsesmøde 27. marts 2022 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Helgener og domkirker i Aarhus
Bank for alle pengene (Horsens)
Napoleonstiden for slægtsforskere

Efterår 2021
(29. september 2021)
På sit bestyrelsesmøde 26.september 2021 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til
Bent Gilberg - et liv med møbler
Da corona kom til byen (Billund)

Forår 2021
(19. maj 2021)
På sit bestyrelsesmøde 11. april 2021 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Turen til Jerne
Slægten Oest fra Feiburg an der Elbe
Historien bag Danmarks første genbrugsbutik

Efterår 2020  
(12. januar 2021)
På sit bestyrelesmøde 27. september 2020 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Egotrip og aforismer

Forår 2020
(12. juni 2020)
På sit bestyrelesmøde 6. juni 2020 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
En landsbys bekendelser
Liv med ler - ler med liv
Danmarks Teglværker, Skanderborg Kommune

Efterår 2019
(6. november 2019)
På sit bestyrelsesmøde 21. september 2019 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Skelund Kirke
Farsø i billeder, Før og Nu
Fra landsby til forstad (Højbjerg)
Ved jorden at blive (Vestjylland)
Livet på Rodsteenseje
Dalsgaard ejerlav
Tavs som graven

Forår  2019
(24. april 2019)
På sit bestyrelsesmøde 7. april 2019 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Brændevinsdrabet i Bethaniagade
Erling Kristensen - Nærbillede af et digterliv

Efterår 2018
(14. november 2018)
På sit bestyrelsesmøde 30. september 2018 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Peter og Petrea og deres 12 børn
3 kvindeskæbner
Helene - hvem Helene, udkommet som Aarhusianske gadenavne
Byens stolte søn (Svendborg)
Folk i Kasted
Lokalhistorie og lokale historier fra Barrit-Vrigsted Kommune
Tarm Mejeri

Forår 2018 (14. november 2018)
Der blev ikke uddelt støtte ved bestyrelsesmødet 8. april 2018

Efterår 2017
(4. oktober 2017)
På sit bestyrelsesmøde 1. oktober 2017 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Farsø Kommunes Krønike 1970-2017
Danmarks Teglværker - Odder og Samsø Kommuner
"En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nuværende Tilstand"

Forår 2017
(30. marts 2017)
På sit bestyrelsesmøde 26. marts 2017 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
"18 år for Horsens"
Vores Resenbro
"Straffet på livet" - henrettelsens kulturhistorie  i Danmark 1537-1892
Efterfølgende har Bestyrelsen besluttet at give støtte til:
"En arkitekt, en plads og en by" (foreløbig titel om Hack Kampmann)

Efterår 2016
(4. november 2016)
På sit bestyrelsesmøde 1. oktober 2016 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
På sporet af Luftwaffe
Slaget på Sct. Jørgensbjerg

Forår 2016
(2. maj 2016)
På sit bestyrelsesmøde 3. april 2016 besluttede Bestyrelsen at tildele støtte til:
Tore Teglbjærg: Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande

Nyt Bestyrelsesmedlem
På bestyrelsesmødet 3. april 2016 indtrådte Svend-Erik Christiansen som nyt bestyrelsesmedlem

Efterår 2015
(12. november 2015)
På sit bestyrelsesmøde 24. oktober 2015 besluttede Bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:
Lars Christiansen: Peter Reimer
Danmarks Teglværker, bd. 3: Hedensted Kommune

Bestyrelsen:
Ole Koefoed Nielsen udtrådte af bestyrelsen på grund af vedtægternes aldersbestemmelse

Forår 2015  
(27. april 2015)
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 18. april 2015 ikke at tildele nogen støtte.

Efterårets støtte
(1. november 2014)
På sit bestyrelsesmøde 25. oktober 2014 besluttede Bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:
Jørgen Elsøe Jensen: Skagens Historie
Vinderup Egnshistoriske Forening: På sporet af Vinderup
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening: Mårslet - her hvor vi bor
Nøvling Sogns Lokalhistoriske Arkiv: En parcelhusby bliver til

Nyt bestyrelsesmedlem
På bestyrelsesmødet 25. oktober 2014 indtrådte Erik Bjerre Fisker som nyt bestyrelsesmedlem.

Forårets støtte
(24. april 2014)
På sit bestyrelsesmøde 8. april 2014 besluttede Bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:

Hardy Bach: Troldens Randers
Anne Mette Børsting: Den sidste degn i den stråtækte skole
Fjends Egnshistoriske Forening: Stoholm - fra gård til by
Carsten Bitsch Jørgensen: Fantastiske liv
Lars Christiansen: Hvem var Chr. Jebsen?
Aage Astrup og Hans V. Bjørn: Terndrup Sygehus ”På godt og ondt”

 

Efterårets støtte (27. oktober 2013 med tilføjelse 1. december 2013)
På sit bestyrelsesmøde 9. oktober 2013 besluttede Bestyrelsen for Bente Kleercke Fonden at tildele støtte til føgende:

Preben Lundgaard Nielsen og Frederik Qvist: Gårde og landbrug i Bjerregrav - fra udskiftning til industri og udstykning.
Jørgen Hauch: Et træ slår rødder - Slægten Hauch.
Olaf Lind: Med væbnet øje - om astronomen Torvald Køhls liv.
Dan Heidener: Aner nord og syd for Kongeåen i 2 bind.

Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at yde støtte til:

Kirsten Brodersen Cox: Mosen - En vandretur gennem Hammel Mose, Urmosen og Voldby Mose - engang for længe siden.Forårets støtte
(1. juli 2013)
På sit bestyrelsesmøde 10. april 2013 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:

Museum Sønderjylland: Danmarks Teglværker bd. 1.Efterårets støtte
(3. december 2012)
På sit bestyrelsesmøde 2. oktober 2012 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:

Henrik Søgaard Mikkelsen: Viby gennem 1000 år - en fortælling om kirken og sognet.

Ole Seyffart Sørensen: Giganten, professoren og drengen.

Poul Duedahl: Forbrydelsens ansigt.Bestyrelsesmøde 2. oktober 2012
På mødet fratrådte fhv. landsarkivar Chr. R. Jansen som formand og gik ud af bestyrelsen. Som ny formand valgtes Tove Glud Rasmussen, som herefter er både formand og sekretær.


Forårets støtte (15. april 2012)
På sit bestyrelsesmøde 10. april 2012 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:

Tore Teglbjærg: Hvaler på afveje.

Hans O. Christensen: Fra Skjerm Klint til Verdens Ende.

Slægtshistorisk Forening, Aarhus: Folder til brug for 1700-tals festival.

Lise Andersen: Møllerne omkring Mariager Fjord.

Efterårets støtte (14. oktober 2011)
På sit bestyrelsesmøde 4. oktober 2011 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:

Eric Pettersson: Rathlousdal.

Poul V. Rasmussen og Aksel Hansen: Monnet "En strandeng på Tåsinge".

Anne-Mette Knudsen: Bygholm Gods og dets historie.

Forårets støtte (21. maj 2011)
På sit bestyrelsesmøde 5. april 2011 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele støtte til følgende:

Ole Færch: By-, herreds- og birkefogeder i Himmerland.

Helge Rasmussen: Agedrup krøniken.

Try Museum: Donninggaard.

Aja Høy-Nielsen: Tuberkulose som folkesygdom.

Ole Utoft: Rasmus Christiansen, en sommergæst i Hjarbæk.

Efterårets støtte (6. december 2010)
På sit bestyrelsesmøde 5. oktober 2010 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele følgende støtte:

Asbjørn Thomsen: Lykkens smedje.

Jørgen Dieckmann Rasmussen: Købmandshandel i Bryndum.

 

Forårets støtte (28. april 2010)
På sit bestyrelsesmøde 6. april 2010 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele følgende støtte:

Helge Gårn: Ravnkilde og Nysum som jeg husker det.

Henning Juul Nielsen: Terndrup ret og vrang.

Jørgen Vindvad: Hr. Gunner - Bisp i Viborg.

Niels Aage Thomsen: Hoven Kvindehøjskole.

Efterårets støtte (28. oktober 2009)
På sit bestyrelsesmøde 1. oktober 2009 besluttede bestyrelsen for Bente Klercke Fonden at tildele følgende støtte:

Knud Knudsen: Nordjylland under Englandskrigen.

Nordby Sognearkiv: Vi har fået ærter.

Hadsund Egns Museum: Glerup Fattiggård.

Annette Hoff: Karen Rosenkrantz' dagbøger og regnskaber.

Balle sogns lokalhistoriske Forening: Livet på Vester Kejlstrup Mark.